ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อนางสาว
ชื่อภาษาไทยนันทพร สุขกระจ่าง
ชื่อภาษาอังกฤษNANTAPORN SUKRAJANG
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณิตศาสตร์และสถิติ
ที่อยู่สงขลา
อีเมลล์nan_suk@hotmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2553การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กจากแป้งฟลาวเมล็ดขนุนผสมงาดำงบประมาณแผ่นดิน(วช.)

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU