ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อผศ.ดร.
ชื่อภาษาไทยจักรกริช อนันตศรัณย์
ชื่อภาษาอังกฤษJackrit Anantasaran
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร / วิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ที่อยู่18 ซ.1 ถ. สาครมงคล อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
อีเมลล์ajackrit@hotmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2561ผลของข้าวในสูตรอาหารต่อการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2559การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองพัทลุงที่ทนต่อสภาวะแห้งแล้งด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : ข้าวเหนียวดำหมอและเปลือกขาว กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557 ชื่อโครงการภาษาไทย: ความผันแปรในลักษณะปรากฏและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของข้าวเหนียวดำมีสีพันธุ์พื้นบ้านสายพันธุ์ดีเด่นภาคใต้: ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่และข้าวเหนียวดำหมอ ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ: Phenotypic variation and in vitro Oryza sativa var. glutสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2553ชนิด อายุของกล้วยและเทคนิคการทำให้อาหารปลอดเชื้อต่อการเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวายในหลอดทดลองงบประมาณแผ่นดิน(วช.)

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2554การเพาะเห็ดหูหนูและเห็ดนางรมด้วยขี้เลื่อยไม้กระถินณรงค์เหลือใช้จากการทำกรงนกเขาชวางบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2554การปลูกและขยายพันธุ์พืชน้ำกลุ่มคริปโตคอรีนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2558 A Reliable Homemade Tissue Culture Protocol for Dendrobium Orchid Cultivation Applied Mechanics and Materials

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU