ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อนางสาว
ชื่อภาษาไทยวิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์
ชื่อภาษาอังกฤษ-
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คหกรรมศาสตร์
ที่อยู่29 ซ.อ่อนนุช 88 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
อีเมลล์wongsudaluk.baba@gmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ
การแปรรูปและถนอมอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เทคโนโลยีการหมัก

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2560การพัฒนาขนมทองพับลดพลังงานและเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยจำปาดะกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2559การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากซังจำปาดะความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
2558โครงการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ฟลาวร์เมล็ดจำปาดะในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ สรุปข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
2557การพัฒนาภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นภาคใต้สู่ตลาดอาหารอาเซียน : ข้าวยำปักษ์ใต้ในรูปแบบขนมครกญี่ปุ่นพร้อมซอสบูดูงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2555เส้นก๋วยเตี๋ยวจากวุ้นมะพร้าาวในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งงบประมาณแผ่นดิน(วช.)

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2557การประยุกต์ใช้แป้งข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวนกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU