ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อผศ.ดร.
ชื่อภาษาไทยเลิศ สิทธิโกศล
ชื่อภาษาอังกฤษ-
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณิตศาสตร์และสถิติ
ที่อยู่29/293 หมู่ 1 รุ่งอรุณ ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ต.ทุ่งสองห้อง กทม.
อีเมลล์lertpla@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU