หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2018-11-14 รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นในโครงการ NRCT-CASS ประจำปี 2562ดูข่าว
2018-11-14 ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับสนับสนุนโครงการ Talent Mobilityดูข่าว
2018-10-02 ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562ดูข่าว
2018-09-21 ขอเชิญสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางด้านการศึกษาดูข่าว
2018-09-05 แนงทางปฏิบัติในการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯดูข่าว
2018-08-23 รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนดูข่าว
2018-08-20 ขอเชิญชวนคณาจารย์จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดูข่าว
2018-08-02 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Cutting Edge Technology Research Topicsดูข่าว
2018-08-01 ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทยดูข่าว
2018-07-31 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยดูข่าว
2018-07-10 ขอเชิญเข้าร่วมงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฯดูข่าว
2018-06-08 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดูข่าว
2018-05-02 ขอเชิญร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการดูข่าว
2018-04-20 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม Research Zone ดูข่าว
2018-04-03 ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562ดูข่าว
2018-03-28 ขอเชิญนักวิจัยประชุมชี้แจงแนวทางเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยดูข่าว
2018-03-16 ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธ์พืช พื้นเมืองทั่วไปและพันธ์พืชป่าดูข่าว
2018-03-16 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษาดูข่าว
2018-03-06 ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561ดูข่าว
2018-02-20 ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร ทำแบบประเมินสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหาร และความพึงพอใจในการให้บริการดูข่าว
<< ย้อนกลับ