หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2018-07-10 ขอเชิญเข้าร่วมงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฯดูข่าว
2018-06-08 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดูข่าว
2018-05-02 ขอเชิญร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการดูข่าว
2018-04-20 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม Research Zone ดูข่าว
2018-04-03 ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562ดูข่าว
2018-03-28 ขอเชิญนักวิจัยประชุมชี้แจงแนวทางเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยดูข่าว
2018-03-16 ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธ์พืช พื้นเมืองทั่วไปและพันธ์พืชป่าดูข่าว
2018-03-16 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษาดูข่าว
2018-03-06 ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561ดูข่าว
2018-02-20 ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร ทำแบบประเมินสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหาร และความพึงพอใจในการให้บริการดูข่าว
2018-02-08 ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561ดูข่าว
2018-02-08 ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมชุมชนดูข่าว
2018-01-31 มูลนิธิเพื่อสังคมไทยประกาศให้รางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปีดูข่าว
2018-01-22 สภาพปัญหาหมู่บ้านระดับ 1 สงขลา ปี 2560 พร้อมผลการวิเคราะห์ CIAดูข่าว
2018-01-08 ประกาศรับสมัครผู้แทนคณาจารย์ประจำ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลาดูข่าว
2017-12-01 ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Schools 2018 ของ Oxford Royale Academyดูข่าว
2017-11-28 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมดูข่าว
2017-11-23 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561ดูข่าว
2017-11-18 ขอความร่วมมือนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งเอกสารชี้แจงการจำแนกการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ดูข่าว
2017-11-14 ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application สายด่วน1880ดูข่าว
<< ย้อนกลับ