หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2018-02-22 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 1ดูข่าว
2018-02-22 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4ดูข่าว
2018-01-31 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Beingดูข่าว
2018-01-31 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9ดูข่าว
2018-01-31 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5ดูข่าว
2018-01-11 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561ดูข่าว
2018-01-11 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28ดูข่าว
2018-01-10 ขอเชิญนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งบทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10ดูข่าว
2017-12-21 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3ดูข่าว
2017-12-19 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3ดูข่าว
2017-12-19 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11ดูข่าว
2017-12-12 การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว ประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”ดูข่าว
2017-12-07 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1ดูข่าว
2017-12-07 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9ดูข่าว
2017-12-07 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2ดูข่าว
2017-12-01 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2ดูข่าว
2017-12-01 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561ดูข่าว
2017-11-30 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560ดูข่าว
2017-11-28 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6ดูข่าว
2017-11-28 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 11ดูข่าว
<< ย้อนกลับ