ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ i-CIPEC 2018

        ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเจ้าภาพร่วม กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th International Conference on Combustion, Incineration/Pyrolysis, Emission and Climate Change : i-CIPEC 2018 ในวันที่ 18-21 ธ.ค. 61 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.icipec2018.orgย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-06-11