มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 2-3 ส.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://uruicst2018.uru.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-06-11