ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี ในวันที่ 7 ก.ย. 61 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-06-11