ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICET II 2018

       มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conference on Education and Technology :  ICET II 2018 ในวันที่ 26 ก.ค.61 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://icet.reru.ac.th/TH/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-06-08