ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล ในวันที่ 7-8 ส.ค. 2561 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 3 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th/rdi/rdi_office/index.php?page=page&page_id=0ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-06-08