ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับภาคีเจ้าภาพร่วม กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 หัวข้อ งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0 ในวันที่ 31 ก.ค. 61 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสามารถถูรายละเอียดได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-06-08