ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 หัวข้อ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในวันที่ 21-22 มิ.ย. 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสามารถดุรายละเอียดได้ที่ https://www.nstru.ac.th/web/nstruconference4/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-06-07