ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในวันที่ 12-13 ก.ค. 61 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-05-02