ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-04-27