ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

       คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.arc.nrru.ac.th/li_nrru/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-04-04