ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

       บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา แก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปอดให้บริการใหม่ๆ ของ ปณท. โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-04-02 ไฟล์แนบ