ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ซึ่งกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน  และ  กรกฎาคม - ธันวาคม) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://journal.yru.ac.th/index.php/sciย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-03-16