ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกรอบวิจัย อุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก คือ
 
1 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

2 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
(1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
(2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(4) อุตสาหกรรมดิจิตอล
(5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 
       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ มรภ.สงขลา ส่งรายชื่อข้อเสนอมายังสถาบันวิจัย มรภ.สงขลา ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เพื่อสถาบันวิจัยฯ จะได้รวบรวมรายชื่อข้อเสนอ แล้วส่งไปยัง สกอ. ต่อไป
 
* สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากไฟล์แนบ


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-03-05 ไฟล์แนบ