ขอเชิญส่งทบความและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 6

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสถาบันเครือข่ายในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมจัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 6 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิน ถ.นครนอก อ.เมือง จ.สงขลา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ ดร.สุชาติ จันทรมณีย์ อีเมล์ suchart.c@rmutsv.ac.th ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-02-28