ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัด การประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนคณษจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://icbms.wu.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-01-31