ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-01-31 ไฟล์แนบ