ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชคนรินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชคนรินทร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-01-11