ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัด งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-01-11