ขอเชิญนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งบทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ประกาศขอเชิญชวนคณาจารย์ของ มรถ.สงขลา ร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งไฟล์บทคัดย่อภาษาไทยได้ที่ journal.rses@gmail.com โดยแนบเป็นไฟล์ PDF ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 นี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/Bxp7GBย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-01-10