ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-12-19