ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1

       สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1 หัวข้อ สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://phnrc.wu.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-12-07