ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดโครงการ ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสปการณ์ด้านการวิจัย และเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-12-07