ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ Entrepreneurial University in the 21st Century: Development of Entrepreneurship Education and Research for Socail Sustainability ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://nirc2018.bru.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-12-07