ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 2nd National and International Research Conference 2018 : NIRC II 2018  ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://nirc2018.bru.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-12-01