ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 หัวข้อ Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วน) ดูรายละเอียดได้ที่ http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/index.php?case=homeย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-12-01