ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://pharm.kku.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-11-30