ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6

       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6  การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/Ird6/home.phpย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-11-28