ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กำหนดจัดโครงการ ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ในวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-11-07