การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 “Green ASIA and Sustainability Forum: Ageing Society Development for Active and Productive Ageing” ในวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ.2561 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ดูรายละเอียดได้ที่ https://easternasia.wixsite.com/conferenceย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-11-06