ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

       วิทยาลัยสันพตล ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) กำหนดจัดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 : สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://stukmc.weebly.com/scaj-conference2017.htmlย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-11-06