ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8

       วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กำหนดจัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ CREATIVE ECONOMY : เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสาามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sct.ac.th/index.phpย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-10-16