ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะเจ้าภาพหลักเครือข่ายวิจัยครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร.074-336975 อีเมล์ researchskru@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://ird.skru.ac.th/RTTS/show_news.php?id=38

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-09-18